04Октомври2023

АОФБ Членове Фондация “Обществен дарителски фонд – Габрово”

Фондация “Обществен дарителски фонд – Габрово”

Фондация “Обществен дарителски фонд – Габрово” е създадена през 2002 г. Фондацията има за цел да възроди дарителските традиции в полза на Обществото, запазени в духа на габровеца. Дарителството има дълбоки корени в Габрово още от Възрожденска България, когато видни личности и търговци са подпомагали училища, църкви и др. културно-обществени институции.
Мисия на фонда: Фондът, като организация на общността, работиза осигуряване на устойчиво развитие на общносттачрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на гражданските инициативи, съответстваща на местните нужди и проблеми.
Цели на организацията
1. Да подпомага развитието на общността на Община Габрово;
2. Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;
3. Да насърчава сътрудничеството между гражданите, общината – представлявана от местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
4. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;
5. Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността;
6. Да инициира, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността;
7. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;
8. Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина.

Контакти:
Габрово 5300
ул. „Радецка” 18, ет. 3,

Фондация “Обществен дарителски фонд – Габрово”
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.odf-gabrovo.org