06Февруари2023

Икономически уроци за ученици във Варна

360-gradusa

Повече от 80 средношколци от Варна се включиха в първия от серията семинари на тема: 360⁰ (икономически уроци). Неформалното обучение e част от проект на Института за пазарна икономика, който се реализира с финансовата подкрепа на Обществен дарителски фонд за Варна и е безплатно за варненските ученици.

Според Анна Радева – изп.директор на Фонда „от изключителна важност е да се провокира интересът на младите хора към четенето, търсенето на информация и придобиването на основни финансови знания. Това ще им помогне в търсенето на работа, създаването на собствен бизнес и реализирането им като наети служители”.

В рамките на проекта ще бъдат организирани 4 семинара с всички ученици от града, които проявяват интерес на възраст между 16 и 18 години. Целта е младите хора е да придобият практически знания, които да се прилагат в ежедневието. Разглеждат се въпроси като: да харчим или да спестяваме, как да изберем една покупка пред друга, за какво са джобните, как се прави семеен бюджет, как да изберем специалност в университет, за какво служат цените, кой плаща за градския транспорт, предприемач или нает работник да бъда, каква заплата да очаквам, защо фирмите не наемат млади хора или как това да се използва от младежите.

Обучението се води от Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика.